Jump to content

Generációs megoldások a munkahelyen

2019. 11. 01. 19:00

Bárhová is megyünk dolgozni, esély van arra, hogy többféle generáció között találjuk magunkat. A velünk egykorúak mellett idősebbek és fiatalabbak is lehetnek a munkatársaink.

Nemcsak nemben, hanem korban is különbözhetnek munkatársaink, akik lehetnek tőlünk korban jóval távolabb. Ez jelentheti azt, hogy fiatalabbak is kerülhetnek a munkakörnyezetünkbe, de idősebbek is. Nem törvényszerű, hogy a korban tőlünk távolabb lévő munkatársak idegesítőbbek számunkra, nem érünk szót egymással, hiszen számos példa létezik arra, hogy nem azonos korú munkatársak akár barátságot is ápolhatnak egymással.

Szinte törvényszerű azonban az is, hogy minden munkahelyen létezik legalább egy olyan munkatárs, akinek személyiségét, viselkedését nehezebben toleráljuk. Ennek oka is lehet a generációs különbség. Sok esetben nem megértést az adja, hogy a nagyobb életkori különbség ellenére közvetlenül együtt kell dolgozniuk.

Egyértelmű, hogy ettől még működhet jól egy munkatársak közötti viszony, mert az idősebb nagyobb gyakorlattal rendelkezhet, míg a fiatalabb dolgozó tele lehet lendülettel, aktivitással, új látásmóddal. Még az ilyen jó munkaviszonyba is beleszólhat olykor az életkori különbség.

Sokkal inkább kiéleződhetnek a problémák az alá- és fölérendeltségi viszonyban. Amíg a mellérendelt szerepben mindkét munkatárs végzi a dolgát egyenrangú félként, ki-ki beleadva saját tudását, addig az alá-/fölérendeltségi viszonyban sokkal inkább felszínre kerülhet az elismerésért zajló harc, a munkába való jártasság, a szakértelem.

Az idősebbek javára szolgálhat a több évtizedes gyakorlat, az ismeretek felhalmozása, míg a számítógépek kezelése, az egyes programok használata komolyabb problémát gördíthet, és önerőből lehet, hogy meg sem tudják oldani, vagyis segítségre szorulnak. Ebben a helyzetben azonban sokkal nagyobb tudással vannak felvértezve a fiatalabbak, és minden segítség nélkül, gyorsan képesek elsajátítani új programokban való munkafolyamatokat.

Abban a világban élünk, amikor minden a nyereségtől függ. Mindig is fontos volt, hogy egy vállalkozás nyereséges legyen, de azt szép fokozatosan, olykor a semmiből indulva érték el. Ma pedig erre már nem nagyon van idő. Azonnali eredményeket várnak tőlünk, és azon nincs idő gondolkodni, hogy miért nem sikerült, hanem azonnal az új terv kigondolására kell összpontosítani. Az idősebb korosztály számára ez sokkal nehezebben mehet, amely növelheti az ellentétet az eltérő korú munkatársak között.

A jó vezető felismeri alkalmazottai erényeit, a bennük rejlő lehetőségeket. Könnyen lehet, hogy ami hiányzik a fiatalabbakból, azt nagyon is megvan az idősebbekben. Ugyanígy természetesen fordítva is igaz lehet. Minél jobb a munkaerő közötti kapcsolat, annál produktívabbá válhat egy vállalkozás, amely a vezető legfontosabb célja. A jó vezető azt az utat keresi, hogy megtalálja azt a rést, amelyen át közelíthet egymás felé az idősebb és a fiatalabb is.

További érdekességekért kérjük, keressétek fel Facebook oldalunkat!

(Forrás: marmalade.co.hu | képek: pixabay.com)